FORUM inAgile

Příští setkání:
1. 3. 2023

Co je Forum inAgile?

Místo, kde se lidé scházejí a diskutují

Forum Romanum bylo největší fórum starověkého Říma a někdejší pulzující centrum města. Právě tady se řečnilo, setkávali se tu různé osobnosti a uzavíraly se významné dohody. Tuto platformu nepředstihla žádná moderní technologie. I v dnešní době, kdy existuje mnoho odborných knih a digitálních záznamů, je stále nejefektivnější formou učení setkávání se s lidmi z oboru a sdílení znalostí a zkušeností mezi sebou. Proto vzniklo Forum inAgile.

Přidejte se mezi nás a využijte přátelskou platformu Forum inAgile k diskuzi a k řešení vašich otázek, problémů, či sdílení vašich úspěšných postupů. Vytváříme pro vás zajímavý obsah, inspirující myšlenky, zkušené řečníky, kteří mají co říci a jejichž podněty rozproudí zajímavou diskusi.

Komunitu Forum inAgile tvoří zájemci o agilní přístup z Čech a ze Slovenska s obrovskou rozmanitostí zkušeností a z různých typů společnosti.

Setkání 1. 3. 2023 Bratislava

Téma setkání: Jak pracovat s rozpočty v agilní transformaci

V tradičních modelech jsou finance a controlling často vnímány jako oddělené funkce se zaměřením na rozpočtování, prognózování a dodržování předpisů.

Při agilní transformaci jsou tyto funkce integrovány do procesu vývoje produktu a zaměřují se na neustálé zlepšování, poskytování hodnoty a zpětnou vazbu od zákazníků.

Dalším důležitým aspektem je důraz na transparentnost, spolupráci a tržní orientaci.

Celkově se přístup k financím a controllingu v rámci agilní transformace stává více adaptivním a zaměřeným na vytváření pozitivní zákaznické zkušenosti. To vyžaduje změnu myšlení a ochotu přijmout nové způsoby práce.

V rámci setkání si poslechneme zkušenosti firem, které při uplatňování agilních principů pochopily, že je třeba přistupovat k rozpočtům a k práci s financemi obecně jinak.

Jak jinak to lze udělat? Je možné být v této oblasti flexibilnější? A jsou vůbec ještě rozpočty nutné?

Na závěr vás také seznámíme s novými modely řízení v podobě Beyond Budgeting, které nabízí zajímavou alternativu k tradičnímu rozpočtovému systému.

V přednáškách se dozvíte zkušenosti našich přednášejících, které následně probereme v diskusi.

Program

Finančný controlling vo veľkej firme a agilná transformácia

Finančne oddelenie v korporácii je mnohokrát strašiakom aj pre zdatných manažérov. Procesy plánovania rozpočtu, následnej kontroly, nákupu, dani, ci zaradovania majetku zvyčajne prebiehajú v 12 mesačnom cykle finančného roka. Samotný horizont krátkodobého plánovania je 18 mesiacov, dlhšie plány sú aj na 5 rokov dopredu. Ako sa v takejto situácii podarilo zaviesť agilitu a ako sa zmenilo finančne oddelenie v SLSP sa dozviete v prednáške Braňa Jarábka.

Branislav Jarábek

S rozsiahlym vzdelaním v oblasti informatiky, ako aj 20-ročnými skúsenosťami v bankovníctve, ktoré siahajú od vývoja IT až po budovanie digitálnych riešení a škálovanie digitálneho biznisu, Branislav v súčasnosti využíva svoje znalosti z oboch svetov ako líder digitálnych kanálov v Slovenskej sporiteľni pri digitálnej transformácii poprednej slovenskej banky na modernú klientsky orientovanú organizáciu.

Lean UX: Viac hodnoty, menej plytvania

Projektové plány aj dodávateľské kontrakty sú často iba výpočtom očakávaných výstupov. Prístup Lean UX sa namiesto výstupov zameriava na generovanie hodnoty – pre koncových zákazníkov aj pre biznis, ktorý do projektu investuje. V Customer Experience štúdiu Lighting Beetle* už päť rokov umožňuje dodávať projekty v dohodnutom čase a rozpočte. No ako každá metóda, aj Lean UX má svoje riziká. Juraj Blichár vysvetlí, pre ktoré projekty je Lean UX ako stvorený a ktoré by sa mu mali vyhnúť.

Juraj Blichár

Juraj pôsobí ako Production Director v Lighting Beetle*, najväčšom CX štúdiu na Slovensku. Venuje sa budovaniu tímov a nastavovaniu spoluprác podľa lean a agile procesov. UX chápe ako spôsob riešenia problémov a napĺňania potrieb všetkých zainteresovaných osôb. Aktuálne sa realizuje v projektoch zo štátneho a korporátneho prostredia a spolupracuje s tímami ako je European Patent Office, Škoda Auto či Orange Slovensko.

Dá sa to aj bez rozpočtov?

Čoraz viac firiem s agilnými ašpiráciami rieši aj rozpočtovanie, pretože práve rozpočty sú často synonymom kontroly či tradičného manažmentu. Záverečný príspevok prinesie inšpiráciu z organizácií, ktoré si položili otázku: Prečo vlastne rozpočtujeme? A následne rozpočtovanie zrušili. Táto krátka prezentácia načrie do bohatej studnice hnutia Beyond Budgeting a na príbehoch spoločností ako Handelsbanken či Tesla ilustruje, ako sa to dá inak.

Rastislav Duriš

Rasťo je facilitátor a organizačný psychológ, ktorý sa špecializuje na ľudskú stránku, agilný a systematický prístup k organizačnému rozvoju. Vedúcich a tímy učí samosprávu a decentralizáciu. Do Českej a Slovenskej republiky prináša globálne prístupy na podporu organizačnej transformácie, ako sú Rocket Model of Teamwork, Management 3.0, Gamestorming, BetaCodex Network, Lean Change Management a Liberating Structures. Vo svojej konzultačnej a školiacej praxi pracuje najmä so Scrum Masters, agilnými koučmi a projektovými manažérmi.

Místo a čas konání

Slovenská sporiteľňa

 Tomášikova 48, Bratislava

středa 1. března 2023, od 17:00 do 20:00

Registrace

Bez poplatku

Setkání Forum inAgile probíhají v Praze, Brně a Bratislavě, v zázemí hostitelských společností. Chcete se stát partnerem setkání?

Organizátor

Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17,
147 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 25071505, DIČ: CZ25071505
Email: info@edutrea.cz

Partner setkání

Registrační formulář
1.3.2023 Bratislava

Prosíme o vyplnění následujících údajů, děkujeme.

Chráněno službou reCAPTCHA. Platí Google Ochrana soukromí a Podmínky služby

KONTAKTUJTE NÁS

Chráněno službou reCAPTCHA. Platí Google Ochrana soukromí a Podmínky služby